დისტანციური მომსახურება

დისტანციური მომსახურება:

ონლაინ წვდომის საშუალებით ჩვენი ტექნიკოსი დაგეხმარებათ

დისტანციურად შემდეგ მომსაურებებზე:პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა 10 ლარი
კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია 20 ლარი
პროგრამების ინსტალაცია 10 ლარი
ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია 20 ლარი
პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა) 10 ლარი
შიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრა 20 ლარი

T : 2 43 02 15
T : 577 39 36 38
Email: online@compi.ge